Indywidualne podejście do każdego klienta

Każdy wniosek klienta rozpatrywany jest indywidualnie, dlatego ważne jest, aby przy wypełnianiu wniosku klient wpisał prawidłowe dane. Istnieje możliwość, że po rozpatrzeniu wniosku, klientowi zostanie przyznana mniejsza kwota pożyczki.

O Soscredit

Limit pożyczkowy dla nowych klientów do 5000 zł za 0%. Minimalny okres spłaty pożyczki 3 miesiące, maksymalny okres spłaty pożyczki 60 miesięcy.

Pożyczka o stałym oprocentowaniu i terminie spłaty, nie ulegnie zmianie po udzieleniu pożyczki. Po zawarciu umowy ustalana jest zarówno kwota pożyczki, jak i spłata odsetek oraz termin spłaty. Niniejsze warunki mogą zostać zmienione w trakcie współpracy, jedynie za zgodą obu zainteresowanych stron.

Pożyczka w Internecie może być rozwiązaniem w przypadku nieplanowanych wydatków, potrzeby zapłacenia za usługę lub natychmiastowy zakup towaru, jeśli nie ma zaległości w płatnościach kredytowych i jeśli rata pożyczki nie przekracza 40% miesięcznych dochodów. Pożyczaj odpowiedzialnie.

Przykład: Jeśli wybrana suma wynosi 1000 zł, a okres spłaty 6 miesięcy, to łączna kwota spłaty wyniesie: 2568,64 zł, w tym oprocentowanie pożyczki:1568,64 zł. Max RRSO (roczna rzeczywista stopa oprocentowania) 514%.

W przypadku, kiedy kwota pożyczki nie zostanie spłacona w wyznaczonym terminie, pożyczkodawca może zażądać zapłaty odsetek karnych od całkowitej kwoty, która pozostaje do zapłaty, za każdy dzień opóźnienia. Jeżeli płatność nie jest dokonywana przez długi okres bez porozumienia z pożyczkodawcą, pożyczkodawca ma prawo do jednostronnego przekazania windykacji na rzecz firm trzecich.

DLACZEGO NALEŻY WYBAĆ SOSCREDIT

Korzystnie

Pożyczka gotówkowa całkowicie online dla nowych klientów.

Szybko

Średnio czas otrzymania pożyczki to 15 minut.

Dostępnie

Pożyczka dostępna od 18 roku życia

Elastycznie

Wybierz sumę raty miesięcznej

Mądrze

Weź całą sumę od razu lub w ratach

Wygodnie

Możliwość złożenia wniosku na dodatkową kwotę pieniędzy